Witamy w serwisie rocket-up , prowadzonym przez LKVK GROUP sp. z o.o.,Warszawa, NIP: 7011048853 (dalej: Spółka).

Niniejsze Ogólne Warunki mają zastosowanie do wszystkich czynności, które mogą być dokonywane w sklepie internetowym dostępnym pod adresem rocket-up (dalej: Strona). Ogólne warunki handlowe są wiążące dla wszystkich użytkowników. Prosimy o dokładne zapoznanie się z nimi. Jeśli nie zgadzasz się z którymkolwiek lub wszystkimi niniejszymi Warunkami Ogólnymi, nie możesz korzystać z naszej Strony lub Usług. Warunki Ogólne stanowią ważną umowę pomiędzy użytkownikiem a Spółką.

Strona jest dostarczana „tak jak jest” i Firma nie udziela żadnych gwarancji, wyraźnych lub dorozumianych, co do tytułu, marketingu lub przydatności produktów wyświetlanych na Stronie do jakiegokolwiek celu.

Właściciel Serwisu zobowiązuje się dołożyć wszelkich starań, aby dane zawarte w Serwisie były dokładne i aktualne. Właściciel zastrzega sobie również prawo do zmiany zawartości Strony lub zaprzestania jej aktualizacji w dowolnym momencie bez uprzedniego powiadomienia. Ponadto właściciel Strony może również zmienić usługi, produkty, ceny lub programy opisane na tej stronie w dowolnym czasie i bez powiadomienia.

1)DEFINICJE

Firma , jest właścicielem i operatorem strony internetowej rocket-up.

Serwis jest stroną internetową dostępną pod adresem rocket-up, prowadzoną przez Spółkę, która posiada również sklep internetowy.

Użytkownik oznacza każdą osobę fizyczną korzystającą z Serwisu.

Kupujący (lub „Ty” ) – każda osoba fizyczna dokonująca zakupu w Sklepie internetowym.

Konsument – każda osoba fizyczna, która nabywa lub korzysta z towarów i usług w celach niezwiązanych z jej działalnością zawodową lub gospodarczą. Na potrzeby niniejszych Ogólnych Warunków wszyscy Klienci są również traktowani jako Konsumenci.

Polityka Prywatności jest dokumentem zawierającym wszystkie informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych w Serwisie. 

Polityka cookies to dokument zawierający wszystkie informacje dotyczące wykorzystywania plików cookies w Serwisie. 2.

2. rocket-up – SKLEP INTERNETOWY

Ogólne Warunki określają zakres działalności Sklepu Internetowego, określają prawa i obowiązki Użytkowników i Sklepu Internetowego oraz regulują stosunki handlowe pomiędzy Sklepem Internetowym a Użytkownikami. Ogólne warunki obowiązujące w momencie zakupu (w momencie składania zamówienia internetowego) są wiążące dla Kupującego. Przy każdym składaniu zamówienia Użytkownik jest każdorazowo informowany o Ogólnych Warunkach. Składając zamówienie Użytkownik potwierdza, że został poinformowany o niniejszych Ogólnych Warunkach Handlowych.

Akceptacja Ogólnych Warunków w momencie składania zamówienia w naszym sklepie internetowym stanowi wiążącą umowę pomiędzy Państwem a Firmą. Prosimy o dokładne zapoznanie się z niniejszymi Ogólnymi Warunkami przed potwierdzeniem zamówienia. Jeśli nie zgadzasz się z naszymi Ogólnymi Warunkami Handlowymi, nie możesz korzystać z usług oferowanych w naszym sklepie internetowym. Nie jest również możliwe częściowe wyrażenie zgody na nasze Ogólne Warunki Handlowe. Aby dokonać zakupu, należy zaakceptować wszystkie Ogólne Warunki Handlowe obowiązujące w momencie zakupu.

I. Korzystanie ze sklepu internetowego

Spółka prowadzi sklep internetowy zgodnie z Ogólnymi Warunkami. Sklep Internetowy jest dostępny dla klientów przez cały czas, jednak Firma zastrzega sobie prawo do czasowego zawieszenia lub wyłączenia Sklepu Internetowego bez powiadomienia.

Istnieje możliwość, że sklep internetowy będzie czasowo niedostępny lub nie będzie można dokonywać płatności czasowo z powodu konserwacji i aktualizacji sklepu internetowego. Firma nie ponosi odpowiedzialności za szkody, które mogą wystąpić podczas konserwacji lub aktualizacji sklepu internetowego.

II. Zamawianie w sklepie internetowym

Umowa kupna pomiędzy Oferentem a Kupującym zostaje zawarta w momencie potwierdzenia zamówienia przez Kupującego (Kupujący otrzyma wiadomość e-mail ze statusem „Zamówienie potwierdzone”). Od tego momentu wszystkie ceny i inne warunki pozostają niezmienne i wiążące zarówno dla Oferenta jak i Kupującego. Umowa kupna jest przechowywana w formie elektronicznej na serwerze Spółki.

Procedura zakupu:

Krok: Kupujący wybiera interesujący go produkt w odpowiedniej ilości z oferty dostępnej w sklepie internetowym, a następnie potwierdza swój wybór przyciskiem „Dodaj do koszyka”. Jeśli Kupujący chce kupić kilka różnych produktów, musi powtórzyć ten proces dla każdego produktu. Po zakończeniu wyboru towarów Kupujący może kontynuować proces zakupu klikając na przycisk „Przejdź do kasy”.

krok: W tym kroku Kupujący wprowadza swoje dane osobowe w formie wymaganej do realizacji żądanego zamówienia. Po wypełnieniu formularza Kupujący może w niektórych przypadkach wybrać jedną z różnych opcji dostawy oraz dodać do swojego zamówienia inne towary lub usługi. Na tym etapie Kupujący zostanie również poinformowany o planowanym terminie dostawy. Przed realizacją zamówienia Kupujący ma możliwość wyboru różnych opcji płatności. Przed dokonaniem zakupu przeliczana jest ostateczna kwota należna za zamówienie z uwzględnieniem wybranych opcji. Kupujący potwierdza zakup poprzez kliknięcie przycisku „Dokończ zakup”.

Krok: Po dokonaniu zakupu, na Stronie internetowej wyświetlany jest komunikat potwierdzający, informujący Kupującego o skutecznym złożeniu zamówienia i zawierający szczegółowe informacje na temat złożonego zamówienia. Dodatkowo Kupujący otrzymuje również wiadomość e-mail z potwierdzeniem, o którym mowa w pkt 2, zawierającą przegląd zamówienia, instrukcje dotyczące sposobu korzystania z zamówionych produktów oraz instrukcje dotyczące możliwości odstąpienia od zakupu lub złożenia reklamacji, jeśli Kupujący nie jest zadowolony z produktu lub nie jest mu on już potrzebny.

Wszelkie informacje podane przy kasie będą traktowane zgodnie z „Polityką prywatności”, którą można znaleźć na dole strony.

Należy pamiętać, że koszt całego zakupu, w tym dostawy lub innych kosztów związanych z zakupem, zostanie naliczony w momencie potwierdzenia zamówienia. O wszelkich dodatkowych opłatach poinformujemy Państwa przed dokonaniem zakupu. Dodatkowe opłaty mogą być również związane z wybraną przez Ciebie metodą płatności.

III. Ceny, metody płatności i promocje

Wszystkie ceny na Stronie internetowej podane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Ceny obowiązują w momencie składania zamówienia. Oferta jest ważna do odwołania.

UWAGA: Nasz sklep internetowy jest internetowym sklepem detalicznym przeznaczonym wyłącznie dla użytkowników końcowych (B2C). W związku z tym nie prowadzimy za pośrednictwem tej Strony sprzedaży B2B i nie wystawiamy faktur na osoby prawne. Oznacza to również, że późniejsze korygowanie Państwa faktur (z osoby fizycznej na osobę prawną) nie jest możliwe, ponieważ transakcja sprzedaży dokonywana jest tylko z osobą fizyczną.

Metody płatności

W naszym sklepie internetowym możesz skorzystać z następujących metod płatności:

płatność przy odbiorze – Kupujący płaci fakturę gotówką lub kartą kredytową kurierowi, który dostarcza towar Kupującemu;

Spółka zastrzega sobie prawo do weryfikacji wybranej metody płatności za pomocą uwierzytelniania. Zastrzegamy sobie również prawo do dalszej weryfikacji wybranej przez Ciebie metody płatności poprzez prośbę o przesłanie nam dowodu zapłaty. 

Poinformujemy Cię, że musisz zapłacić pełną kwotę zamówienia (w tym wszelkie opłaty za transakcję i dostawę) zgodnie z wybraną metodą płatności. Jednocześnie zapewnisz sobie możliwość i prawo do realizacji transakcji przy użyciu karty kredytowej lub innej wybranej przez Ciebie metody płatności.

sprzedaż

Serwis umożliwia również korzystanie z rabatów i innych promocji obniżających cenę towarów (dalej: Promocje). Każda promocja obniża cenę na pewien (ograniczony) okres czasu, który jest ustalany dla każdej promocji. Obniżona cena dotyczy wszystkich zakupów dokonanych w okresie trwania promocji.

Pamiętaj, że niektóre promocje są dostępne tylko dla nowych użytkowników, którzy nie dokonali jeszcze zakupu w naszym sklepie internetowym. Jednocześnie przedmiotowa promocja nie dotyczy dotychczasowych Użytkowników. Wszelkie próby skorzystania z takich promocji będą natychmiast blokowane, a adresy e-mail wykorzystywane do takich nadużyć będą usuwane bez uprzedzenia. Rabaty i inne promocje zasadniczo nie kumulują się, chyba że regulamin danej promocji wyraźnie stanowi inaczej.

IV. Dostawa produktu i jej koszt

Ceny nie zawierają kosztów dostawy. Koszty wysyłki określone są w sklepie internetowym, gdzie można również wybrać sposób dostawy. Firma oferuje dwie metody wysyłki: standardową i ekspresową. Główną różnicą między nimi jest nadawanie priorytetów i pakowanie zamówień na ekspresowe dostawy. Przed wybraniem żądanej metody dostawy sprawdź cenę podaną dla każdej metody. Podczas składania zamówienia zobaczysz przegląd cen, w tym cenę zakupu, koszty dostawy i całkowity koszt.

Jeśli wybierzesz płatność przy odbiorze, firma kurierska obciąży Cię opłatą za dostawę naliczoną w momencie składania zamówienia. Jeśli zdecydujesz się na płatność kartą kredytową lub PayPal, te opłaty nie zostaną Ci naliczone.

Zamówione przez Ciebie towary zostaną dostarczone na adres podany na naszej Stronie internetowej jako adres dostawy.

Przewidywany termin dostawy jest znany Kupującemu w momencie składania zamówienia. Spółka zastrzega sobie prawo do wydłużenia terminu dostawy w przypadku zwiększonego zapotrzebowania lub opóźnienia w dostawie. Dostawa w większości przypadków odbywa się w godzinach porannych. 

Jeżeli Kupujący nie może odebrać przesyłki w momencie dostawy, firma kurierska postara się wynegocjować z Kupującym nowy sposób i miejsce dostawy.

Jeżeli kurier nie będzie w stanie porozumieć się z Kupującym, druga próba dostarczenia przesyłki zostanie podjęta w następnym dniu roboczym. Jeżeli druga próba doręczenia jest również bezskuteczna, przesyłka wraz z zawartością zostanie zwrócona nadawcy.

Kwota zapłacona za niedostarczone i opłacone z góry zamówienia jest automatycznie zwracana w ciągu 8 (ośmiu) dni roboczych od momentu, gdy magazyn odnotuje zwrot przesyłki lub Spółka stwierdzi, że przesyłka nie została skutecznie dostarczona.

Ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa związane z użytkowaniem wszystkich produktów

Korzystanie z produktów z naszego sklepu internetowego może wiązać się z pewnymi zagrożeniami dla życia i zdrowia. Użytkownik musi wyraźnie potwierdzić, że jest świadomy, iż korzystanie z takich produktów stanowi ryzyko, które w pełni akceptuje. Zamawiając lub używając określonych produktów potwierdzasz, że zostałeś poinformowany o wymienionych zagrożeniach, które mogą obejmować ryzyko choroby, obrażeń, kalectwa lub śmierci. Użytkownik musi przyjąć pełną odpowiedzialność za wszelkie konsekwencje, które mogą powstać w wyniku zamówienia lub korzystania z produktów.

Przed użyciem jakiegokolwiek produktu należy przeczytać instrukcję obsługi.

Każdy produkt przed użyciem powinien być bezpiecznie przetestowany. Jeśli nie wiesz jak przetestować produkt, proszę nie używać produktu i poinformować nas natychmiast lub zwrócić produkt.

Spółka nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek bezpośrednie lub pośrednie straty wynikające z użytkowania produktów zamówionych na Stronie, niezależnie od tego, czy produkty te zostały wykorzystane prawidłowo lub nieprawidłowo przez Kupującego lub osobę trzecią. To wyłączenie ma zastosowanie w najszerszym zakresie dozwolonym przez prawo.

W przypadku roszczeń wobec Spółki, Spółka ogranicza swoją odpowiedzialność odszkodowawczą do trzykrotności ceny rynkowej produktu.

Dokładamy wszelkich starań, aby opisy i zdjęcia produktów były jak najbardziej szczegółowe i prawdziwe. Mimo to nie możemy zagwarantować, że wszystkie dane i zdjęcia odpowiadają rzeczywistemu stanowi produktów. Ze względu na fakt, że niektóre produkty mogą pochodzić od różnych dostawców, mogą wystąpić niewielkie rozbieżności w opakowaniu lub wyglądzie. Rozbieżności te w żaden sposób nie wpływają na jakość lub funkcjonalność produktu.  

V. Prawo do odstąpienia od umowy

Kupujący, który dokonuje zakupu w naszym sklepie internetowym, ma prawo odstąpić od Umowy. Odstąpienie od Umowy może nastąpić w terminie 14 dni od dostarczenia zamówienia, o czym firma kurierska informuje Spółkę. Zamawiający nie jest zobowiązany do wyjaśnienia przyczyny swojej decyzji. Prawo do odstąpienia od Umowy dotyczy wyłącznie nabywców będących osobami fizycznymi, którzy nabywają lub korzystają z towarów i usług w celach niezwiązanych z ich działalnością zawodową lub gospodarczą. 

Wniosek o odstąpienie od Umowy uważa się za złożony w terminie, jeżeli został złożony przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy. Wniosek o odstąpienie od Umowy można złożyć na przygotowanym wcześniej formularzu lub przesłać do nas drogą elektroniczną. Formularz dostępny jest w zakładce „Prawo do odstąpienia od umowy” na dole strony. Ciężar dowodu w związku z dochodzeniem prawa do odstąpienia od Umowy określonego w niniejszym artykule spoczywa na Konsumencie.

W przypadku odstąpienia od Umowy Kupujący ma prawo do zwrotu lub wymiany towaru, ale nie do kredytu sklepowego!

Po wysłaniu wniosku o odstąpienie od Umowy należy zwrócić towar w ciągu 14 dni od złożenia wniosku. Towar należy wysłać na nasz adres zwrotny. Towar uważa się za zwrócony w terminie, jeżeli zostanie wysłany przed upływem 14-dniowego terminu zwrotu. Towar musi być zwrócony nieuszkodzony, w takiej samej ilości, zapakowany w oryginalne opakowanie lub w opakowanie chroniące produkty w taki sam sposób jak oryginalne opakowanie. Zwrotowi nie podlegają produkty uszkodzone, produkty w zmienionej ilości lub produkty zapakowane w nieodpowiednie opakowanie. Towar musi być odesłany jako paczka pocztowa, a nie list; należy również dostarczyć przesyłkę z kodem reklamacyjnym nadanym w procesie reklamacji. Niepodanie odpowiedniego kodu przedmiotu (tj. wysłanie przedmiotu bez kodu reklmowego) może znacznie wydłużyć czas potrzebny do przetworzenia reklm. W przypadku odstąpienia od Umowy pokrywasz jedynie koszty zwrotu towaru, które nie podlegają zwrotowi.

Jeżeli zapłaciłeś już za zamówiony towar, zwrócimy Ci niezwłocznie lub nie później niż w terminie 14 dni roboczych od dnia wysłania przesyłki na nasz adres wszystkie płatności, które otrzymaliśmy, a których dokonałeś w związku z zamówieniem. Przesyłkę uważa się za nadaną na nasz adres, gdy nasz magazyn zarejestruje ją jako zwróconą.

Zastrzegamy sobie prawo do wstrzymania zwrotu otrzymanej płatności do czasu otrzymania zwrotu towaru będącego przedmiotem odstąpienia.

Otrzymane płatności zostaną zwrócone w tej samej formie płatności, która została użyta w momencie zakupu. W przypadku płatności przy odbiorze, kwota zakupu zostanie zwrócona na aktualny numer konta podany w formularzu.

Korzystanie z prawa do odstąpienia od umowy

Wykonanie prawa do odstąpienia od umowy jest wyłączone w przypadku następujących umów:

umowy o dostawę towarów sporządzonych według specyfikacji konsumenta lub wyraźnie zindywidualizowanych;

umowy na dostawę towarów, które mogą ulec szybkiemu zepsuciu lub wygaśnięciu;

zamówień na dostawę gazety, czasopisma lub magazynu, z wyjątkiem zamówień na prenumeratę tych publikacji;

umowy dotyczące towarów, które zostały rozpakowane przez konsumenta po dostarczeniu i których nie można zwrócić ze względów higienicznych lub zdrowotnych (np.: kosmetyki, środki czystości, pasty i kostiumy kąpielowe, bielizna, skarpety);

umowy dotyczące towarów, które ze względu na swój charakter są nierozerwalnie związane z innymi przedmiotami po ich dostarczeniu; (np. zestaw/zestaw, wszystkie przedmioty z pudełka Mystery, oba przedmioty z oferty 1+1 gratis, jakikolwiek GIFT);

umów o dostarczenie nagrań audio lub wideo lub programów komputerowych, jeżeli zostały one otwarte przez konsumenta po dostarczeniu;

umowy na dostawę napojów alkoholowych, których dostawa jest opóźniona o więcej niż trzydzieści dni i których wartość, uzgodniona w momencie podpisywania umowy, podlega wahaniom rynkowym, na które specjalista nie ma wpływu

umów o dostawę towarów lub usług, których cena zależy od wahań na rynku finansowym, na które profesjonalista nie ma wpływu i które mogą wystąpić w okresie odwołania;

umowy o świadczenie usług w pełni wykonane przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, których wykonanie rozpoczęło się za wyraźną uprzednią zgodą konsumenta i wyraźnym zrzeczeniem się prawa do odstąpienia od umowy; (na przykład: wysyłka za pobraniem, dostawa ekspresowa, ubezpieczenie dostawy);

umowy dotyczące prac konserwacyjnych lub naprawczych, które mają być przeprowadzone w trybie pilnym w domu konsumenta i bezpośrednio na jego żądanie, dotyczące części zamiennych i prac ściśle niezbędnych do zareagowania na sytuację nadzwyczajną;

umowy o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, transportu, gastronomii i rekreacji w określonym czasie lub z określoną częstotliwością;

umowy o dostarczanie treści cyfrowych niedostarczanych na nośniku materialnym, których wykonanie rozpoczęło się za wyraźną uprzednią zgodą konsumenta i wyraźnym zrzeczeniem się przez niego prawa do rozwiązania umowy. (np.: pobrane treści cyfrowe, e-book).

UWAGA.  W przypadku dobrowolnego zwrotu produktu, którego nie można odmówić, poza 14-dniowym okresem odmowy i poza 14-dniowym okresem zwrotu po powiadomieniu o odmowie, lub produktu, który nie został zakupiony w naszym sklepie, zwrócimy taki produkt tylko po zapłaceniu 40 zł, co stanowi koszt rozpatrzenia nieuzasadnionej reklamacji, w przeciwnym razie produkt zostanie zniszczony. Nieodebrany towar zostanie zniszczony po 2 miesiącach.

VI. Skarga

Jeśli stwierdzisz, że produkt nie działa prawidłowo lub jeśli otrzymasz nieodpowiedni lub uszkodzony produkt, masz następujące możliwości:

dochodzenie swoich praw wynikających z gwarancji dostawy,

Wykonywanie uprawnień wynikających z gwarancji technicznej produktu oraz

realizacji praw wynikających z reklamacji produktu.

a) Gwarancja dostawy

Udzielamy dodatkowej gwarancji na dostawę bez wad, z której można skorzystać w ciągu 48 godzin od otrzymania towaru.

Jeśli towar został uszkodzony w transporcie lub nie jest zgodny z zamówieniem, prosimy o zgłoszenie problemu w ciągu 48 godzin od dostawy. Prosimy o wysłanie do nas e-maila ze zdjęciem opakowania (z wyraźnie widoczną etykietą) oraz otrzymanego produktu, na którym wyraźnie widać uszkodzenie.

Dołożymy wszelkich starań, aby jak najszybciej rozpatrzyć reklamację i dostarczyć Ci produkt zastępczy.

W przypadku niedotrzymania terminu, będzie on traktowany jako reklamacja produktu.

b) Gwarancja techniczna na produkt

Niektóre produkty z naszej oferty objęte są 24-miesięczną gwarancją. Uprawnienia wynikające z gwarancji mogą być realizowane wyłącznie dla produktów technicznych i urządzeń elektrycznych znajdujących się w naszej ofercie. Okres gwarancji wynoszący 24 miesiące rozpoczyna się w momencie otrzymania towaru. Realizacja praw wynikających z gwarancji jest możliwa zgodnie z § 19 słoweńskiej ustawy o ochronie konsumentów [a] na podstawie faktury, która służy również jako karta gwarancyjna.

Firma zastrzega sobie prawo do odmowy uznania gwarancji, jeżeli do reklamacji nie zostanie dołączona faktura lub gdy faktura będzie nieczytelna lub zaginie z innych przyczyn.

Gwarancja nie obejmuje:

fizyczne uszkodzenie przedmiotu;

zużycie przedmiotu w wyniku normalnego użytkowania;

wad wynikających z nieprawidłowego, niewłaściwego lub niedbałego użytkowania towaru.

Produkty, których dotyczy roszczenie gwarancyjne, muszą zostać poddane oględzinom, dlatego do zgłoszenia gwarancyjnego należy dołączyć zdjęcia lub filmy przedstawiające usterkę. W razie potrzeby poprosimy Cię również o odesłanie towaru do nas, abyśmy mogli go sprawdzić.

Jeśli spełnimy Twoje roszczenie gwarancyjne, dostarczymy Ci nowy produkt. Masz również prawo zażądać naprawy produktu, ale musisz mieć świadomość, że okres naprawy jest dłuższy niż dostawa nowego produktu. Jeśli naprawa trwa dłużej niż 45 dni, wymienimy produkt na nowy. Jeśli nowy produkt nie może być dostarczony, zwrócimy Ci pełną cenę produktu.

Procedura opisana jest w zakładce Wymiana gwarancyjna na dole strony.

UWAGA: Przyjmujemy zwroty tylko dla przesyłek zawierających przedmioty zakupione na Stronie. Wszelkie przedmioty wysłane przez osobę fizyczną, które nie zawierają towarów zakupionych w naszej Firmie zostaną zwrócone do nadawcy na jego koszt.

c) Roszczenia dotyczące produktu z powodu wad materiałowych

Jeśli produkt nie działa prawidłowo, prosimy o kontakt mailowy na adres info@rocket-up.store , a pomożemy Ci udzielając niezbędnych wyjaśnień. W ten sposób można uniknąć potencjalnego niewłaściwego użycia produktu i uszkodzenia samego produktu, a także szkody dla siebie lub innych.

Jeśli produkt nie działa, można złożyć reklamację, powołując się na wady materiału, z którego wykonany jest produkt. Przypadki, które są uznawane za wady materiałowe produktu, są zdefiniowane w klauzuli vii. niniejszych Ogólnych Warunków Handlowych. Na wady fizyczne można powoływać się tylko wtedy, gdy wady istniały już w momencie zakupu, ale zostały wykryte później.

Jeśli produkt nie działa z powodu wady materiałowej, prosimy o zgłoszenie wady niezwłocznie po jej stwierdzeniu, ale w żadnym wypadku nie później niż dwa miesiące po jej wykryciu. Prosimy o wysłanie do nas e-maila ze zdjęciem lub filmem wadliwego produktu, na którym wyraźnie widać, że produkt nie działa. W razie potrzeby poprosimy Cię również o odesłanie produktu do nas, abyśmy mogli go sprawdzić i zidentyfikować wadę.

Nie będziemy w stanie rozpatrzyć Twojej reklamacji dotyczącej produktów, które zostały uszkodzone w wyniku nieprawidłowego lub niewłaściwego użytkowania, lub uszkodzeń wynikających z działań, które nie są niezbędne do sprawdzenia charakteru, wydajności i działania produktów. Jeśli chcesz, aby po odrzuceniu reklamacji dany produkt został do Ciebie odesłany, wyślemy go do Ciebie, pod warunkiem uiszczenia opłaty związanej z jego dostarczeniem.

Spółka odpowiada za wady materiałowe produktu, które ujawnią się w ciągu 2 lat od dostawy. Firma odpowiada na reklamację w ciągu 3 dni roboczych.

W przypadku wad materiałowych dostępne są następujące opcje:

wymiana produktu,

zwrot ceny zakupu,

zwrot ceny zakupu, naprawa wadliwego towaru lub

proporcjonalny zwrot ceny zakupu.

Procedura opisana jest w zakładce reklamacje i spory dotyczące produktów na dole strony.

vii. Wada materiałowa

Roszczenia z tytułu wad materiałowych mogą być dochodzone w następujących przypadkach:

jeżeli produkt nie posiada cech niezbędnych do jego normalnego użytkowania lub do wprowadzenia na rynek;

jeżeli produkt nie posiada właściwości wymaganych dla konkretnego zastosowania, dla którego Kupujący nabył produkt, o czym Sprzedawca został poinformowany lub powinien był wiedzieć;

jeżeli towar nie posiada bezpośrednio lub pośrednio określonych lub wskazanych właściwości i cech;

jeżeli Sprzedawca dostarczył Kupującemu towar, który nie odpowiada próbce lub wzorowi, chyba że próbka lub wzór zostały przekazane wyłącznie w celach informacyjnych.

Procedura opisana jest w zakładce reklamacje i spory dotyczące produktów na dole strony.

Firma ponosi odpowiedzialność za wady materiałowe produktu, które ujawnią się w ciągu 2 lat od dostawy. Firma jest zobowiązana do udzielenia odpowiedzi na reklamację w ciągu 3 dni roboczych.

VIII. Dostępność informacji

Oferent zobowiązuje się do udostępnienia Zamawiającemu bez ograniczeń następujących informacji:

dane identyfikacyjne Spółki (nazwa i adres siedziby Spółki, numer w rejestrze);

dane kontaktowe pozwalające na szybkie i skuteczne skontaktowanie się z Oferentem (e-mail, automatyczna sekretarka);

istotne cechy towarów lub usług (w tym usługi posprzedażne i gwarancje)

ostateczną cenę towaru lub usługi wraz z podatkami, ewentualnie informację o sposobie obliczenia ceny, jeżeli ze względu na charakter towaru lub usługi nie jest możliwe jej wcześniejsze obliczenie;

dostępność produktów (wszystkie produkty lub usługi oferowane za pośrednictwem Strony muszą być dostępne przez rozsądny okres czasu);

warunki płatności, dostawy towarów lub usług (sposób, miejsce i termin dostawy);

informacje o wszelkich dodatkowych opłatach za transport, dostawę lub wysyłkę lub ostrzeżenie o możliwości poniesienia takich opłat, jeżeli nie można ich wcześniej obliczyć;

okres ważności oferty;

warunki, zasady i procedury w przypadku odstąpienia od Umowy oraz szczegóły dotyczące kosztów zwrotu towarów (jeśli dotyczy);

wyjaśnienie procedury składania skarg, w tym wszelkie informacje o osobie kontaktowej lub dziale obsługi klienta;

zrozumienie odpowiedzialności w przypadku wad materiałowych;

możliwości i warunki obsługi posprzedażnej oraz dobrowolnej gwarancji, jeśli dotyczy.

W trakcie przygotowywania Witryny mogą wystąpić pewne błędy. Nie mamy kontroli nad tymi błędami i dlatego nie możemy ponosić za nie odpowiedzialności. W przypadku istotnych nieścisłości w cenach lub specyfikacjach produktów, poinformujemy Cię o tym fakcie w momencie składania zamówienia.

x.x. Platforma rozwiązywania sporów

Zgodnie z przepisami prawa Spółka nie uznaje żadnej osoby zajmującej się pozasądowym rozstrzyganiem sporów konsumenckich za uprawnioną do rozstrzygania sporów konsumenckich, które mogą być inicjowane przez konsumentów na podstawie słoweńskiej ustawy o pozasądowym rozstrzyganiu sporów. Spory konsumenckie.

Platforma rozwiązywania sporów dostępna jest na stronie internetowej: http://ec.europa.eu/consumers/odr/ .

Więcej informacji na temat platformy rozwiązywania sporów można znaleźć na stronie ec.europa.eu .

3. KOMUNIKACJA

Spółka będzie kontaktować się z Użytkownikiem za pomocą środków porozumiewania się na odległość tylko w przypadku konieczności realizacji zamówienia.

Spółka świadczy usługi wsparcia technicznego dla swoich Użytkowników pod adresem info@rocket-up.store

Możemy jednak kontaktować się z Użytkownikami w celach handlowych, jeśli wyrazili na to zgodę lub jeśli dokonali już zakupu w naszym sklepie internetowym, jeśli dana komunikacja

Zostanie wyraźnie i jednoznacznie zidentyfikowany jako przekaz reklamowy;

będzie zawierał wyraźną informację o nadawcy;

będzie jasno określał wszelkie promocje i inne metody marketingowe o takim charakterze.

Dalsze informacje na temat komunikacji można znaleźć w naszej Polityce prywatności i plików cookies.

4. WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

Wszystkie informacje, zdjęcia i teksty oraz wszelkie inne materiały (takie jak materiały wideo, schematy, szkice itp.) znajdujące się na naszej Stronie internetowej są chronione prawem autorskim lub prawem własności intelektualnej.

Poprzez zakup produktów lub korzystanie z Witryny, Użytkownik nie nabywa żadnych praw autorskich, tytułu lub praw własności intelektualnej do produktów lub Witryny. Materiały można wykorzystywać wyłącznie do celów osobistych i niekomercyjnych.

5. ZRZECZENIE SIĘ ODPOWIEDZIALNOŚCI

Z zastrzeżeniem zasad wyłączenia odpowiedzialności zawartych w niniejszych Ogólnych Warunkach, Spółka wprowadza również następujące ograniczenia:

Decyzja o skorzystaniu z naszego sklepu internetowego lub naszej strony jest dobrowolna i wiąże się z przejęciem wszelkiego ryzyka. Strona internetowa jest dostarczana „tak jak jest” bez żadnych wyraźnych lub dorozumianych gwarancji. Wszelkie zastrzeżenia określone w tym punkcie lub w innym miejscu niniejszych Ogólnych Warunków mają zastosowanie w najszerszym zakresie dozwolonym przez prawo.

Firma nie gwarantuje działania Strony i jej funkcji, ani nie gwarantuje, że Strona będzie wolna od błędów lub wirusów lub podobnego złośliwego oprogramowania. Ponadto, Firma nie gwarantuje, że informacje publikowane na Stronie są dokładne lub kompletne. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody, w tym między innymi: szkody bezpośrednie, pośrednie lub wtórne powstałe lub wynikające z korzystania z Serwisu. 

Decyzja o skorzystaniu ze sklepu internetowego i dokonanie płatności w danym sklepie internetowym jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na korzystanie ze sklepu internetowego na własne ryzyko i ponoszenie wszelkiego ryzyka w związku z dokonywaniem płatności w naszym sklepie internetowym, w tym m.in. na niedokonanie płatności przez użytkownika, błędy w płatnościach oraz błędy związane ze zwrotem pieniędzy w przypadku reklamacji. Niniejsze wyłączenie odpowiedzialności ma zastosowanie w najszerszym zakresie dozwolonym przez prawo. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które mogą powstać w związku z korzystaniem z Witryny lub produktów dostępnych w naszym sklepie internetowym.

6. KLAUZULE KOŃCOWE

Zawarcie umowy Niniejsze Ogólne Warunki wraz z zamówieniem usług za pośrednictwem Strony Internetowej, jak również wszystkich podstron tej Strony, stanowią umowę pomiędzy Kupującym a Spółką.

Rozdzielność Jeżeli którekolwiek z postanowień niniejszych Ogólnych Warunków zostanie uznane (w całości lub w części) za niezgodne z prawem, nieważne lub w inny sposób niewykonalne, postanowienie to zostanie uznane za usunięte (w całości lub w części), a pozostałe Ogólne Warunki będą nadal obowiązywać.

Pełna zdolność prawna Użytkownik gwarantuje, że ma pełną zdolność prawną do przyjęcia praw i obowiązków wynikających z niniejszych Ogólnych Warunków. Niniejszym gwarantujesz, że nie potrzebujesz zgody lub zatwierdzenia jakiejkolwiek osoby trzeciej, aby wykonać swoje zobowiązania wynikające z niniejszych Ogólnych Warunków.

Znajomość Ogólnych Warunków Niniejszym zapewniasz, że w pełni przeczytałeś i zapoznałeś się z niniejszymi Ogólnymi Warunkami przed ich akceptacją, w szczególności w odniesieniu do ustalonych zasad zrzeczenia się odpowiedzialności.

Prawo właściwe dla niniejszych Ogólnych Warunków Niniejsze Ogólne Warunki podlegają prawu. Wszelkie spory wynikające z niniejszych Ogólnych Warunków podlegają jurysdykcji sądów.

Zmiana niniejszych Ogólnych Warunków Użytkownik nie jest uprawniony do zmiany któregokolwiek z postanowień zawartych w niniejszych Ogólnych Warunkach ani do uchylenia (w całości lub w części) ważności któregokolwiek z postanowień zawartych w niniejszym dokumencie. Spółka może w każdej chwili zmienić niniejsze Ogólne Warunki. Wszelkie zmiany będą publikowane na Stronie. Kontynuując korzystanie z Witryny, użytkownik wyraża zgodę na przestrzeganie zmian obowiązujących w tym czasie. Jeśli nie zgadzasz się na zmiany, masz prawo do odstąpienia od Umowy.

Całość umowy Niniejsze Ogólne Warunki stanowią całość umowy pomiędzy Kontrahentami. Niniejsze Ogólne Warunki zastępują w całości wszelkie wcześniejsze pisemne lub ustne umowy lub negocjacje.

Wersje językowe Niniejsze Ogólne Warunki Handlowe zostały sporządzone w języku słoweńskim. Wszelkie wersje niniejszych Ogólnych Warunków w jakimkolwiek innym języku zostały przygotowane w celu ułatwienia dostępu do Ogólnych Warunków. Niniejszym zgadzasz się i w pełni rozumiesz, że wersja słoweńska ma pierwszeństwo w każdym sporze.

Znaczenie terminów Terminy użyte w niniejszych Ogólnych Warunkach zostały zdefiniowane na początku niniejszych Ogólnych Warunków.

Stefanowo, 05-552, Urocza 6, magazyn A1, LKVK GROUP sp. z o.o./ Polska / info@rocket-up.store

NIP: 7011048853